Duintasuna

Esnaera

“Guztiz gaixotutako gizarte batera ongi egokiturik izatea ez da osasungarria”. Krishnamurti.