Jesús García Blancaren ekarpena

Zientzia-fikzio espektakulua

Ez dago lantalde bakar bat ere birus berri bat dagoela demostratzeko beharrezkoak diren esperimentuak egin dituenik, ez eta jada milaka sekuentziazio ezberdin dituen eta Interneten zehar dabilen RNA hori birus batena dela. “Egia” ofizialistak koronabirus berria isolatua izan dela baieztatzeko darabilen jatorrizko artikuluak ez du inondik inora isolatze bat deskribatzen.

3

Haizea Urtasun Rosano

Burujabetza kolektiboen aldekoa. Zuhatzu.

Plural-21eko kideen baimenari esker itzuli eta laburtzen ari naizen elkarrizketaren aurreko ataletan hirugarren pertsona erabili badut ere, honakoan, Jesúsen esperientzia eta ekintza pertsonalek pisu handia dutenez, lehenengoan egin dut.

Azaldu nahi dut, era berean, idatziaren lehen zatia artikuluaren izenburura oso egoki etorri ez arren, elkarrizketaren bilakaera mantenduz jaso dudala hemen.

Azkenik, hitzen benetako esanahia zaintzen saiatze aldera, “ofizial” terminoaren inguruan partekatu didaten hausnarketa utziko dut hemen. Berez onarpenari egiten dio erreferentzia hitzak, hortaz, geure buruei egin beharreko lehen galdera, nork onartua? litzateke. Eta bigarrena: ofizio jakin bateko lantalde bat adostasun batera helduta, ez al da hori ofiziala? Beraz, inposatutako dena delako “ofiziala” aditzera emateko proposatzen den terminoa “ofizialista” da.

Bada, hor doaz, hezkuntza-sistemaren inguruko gogoetaren ondoren,  “zientzia” ustez neutrala jazarpen tresna erabakigarri bilakatu den honetan garbi izatea komeni zaizkigun Jesúsen hainbat argipen.

Hezkuntza-sistemaren panoptikazioa

Lehen Hezkuntzan paradoxa barre egiteko modukoa da. Etxeko heziketa mugimenduak umeak eskoletara joan gabe eta urrutiko hainbat ikastaro eginez etxean geratzea planteatu zuenean hori ezinezkoa zela esan zitzaien, hezkuntzan funtsezkoena sozializazioa zela argudiatuz. Izan ere, ume bat bost orduz eserita edukitzeari, kideren batekin hitz egitea bururatuz gero errieta eginez eta soilik tarte bat ateraz jolasgaraian, beraiek sozializatzea deitzen diote. Horri deitzen diote sozializazio, guztiz aberrantea izanik ere. Tira, dagoeneko edozer onartzen dugunez, hori sozializazioa dela ontzat eman dezagun baita ere. Baina orain jada ez! Orain umeak, edo behintzat umeetako batzuk, euren etxeetan geratu behar direla eta heziketa etxean egin behar dela plateatzen ari dira. Homeschooling deitzen zutena koronabirusaren aurkako neurri moduko batean bihurtuko dute.

Ikastetxeak zentro arras zelatatu, distantzia sozial deritzotenari erabat makurtuak, etab. bilakatzearekin belaunaldi honi guztiari egiten ari gatzaion kaltea arima erdiratzeko modukoa da. Lehendik jada eskolak, Foucaultek zioen bezala, estatuaren kontrol dispositiboen parte baziren, oraingo hau mutur zinez gizagabeetara biderkatzea da.

Oinarritik abiatzea, funtsezkoa

HIESaren kasuan egin genuen moduan, zimenduetara jo behar dugu [HIESari aurreko aipuak hemen eta hemen]. Koronabirus berri bat kausa duen pandemia berri bat dagoela esaten digute. Bada, goazen lehen galdera hori geure buruei egitera: egia al da gaixotasun berri bat dagoela? Egia al zen HIESa gaixotasun berri bat zela? Edo zaku bakarrean sartutako lehendik zeuden gaixotasun multzo bat zen, etiketa berri baten pean? Ez al zen tuberkulosiaz gaixotzen zen jendea, test batean emaitza positiboa emanez gero HIESdun gaixo bihurtzen zela?

Zer gertatzen ari da orain? Gauza bera, zehatz-mehatz. Pneumonia kasu batzuk egon ziren… Esan beharra dago, bide batez, munduko bazterrik kutsatuenetako batean izan zela, non jendeak arnas arazoak milaka pairatu dituen, OMEk berak mapetan jaso bezala; eta era berean, poluzio ikaragarriaren ondorioz arnasketa-gaixotasun arrisku gunea den batean izan zela. Bada, hor arnasketa-arazo batzuk planteatu zirenean, normalena zatekeen kutsadura izugarriaren ondoriozkoak zirela pentsatzea, baina horren ordez, gaixotasun berri baten istorioa muntatzen hasi ziren. “Kausa ezezaguneko pneumonia bat”. Badugu jada gaixotasun berri bat! Beraz, goazen nahitaez birus bat izan behar den errudunaren bila! Logikoa da, afera hauek beti birologoek ikertzen dituztenez, ba birus bat izan behar da. HIESaren kasuan AEBko osasungintza aparatuko birologoak izan ziren eta figura erabakigarria CDC estatubatuarrak. Kasu honetan CDC txinatarretako birologoak izan dira. Koronabirus berri bat aurkitu eta gaitz berriaren erruduntzat aurkeztu zuten. Jada dena martxan!

Literatura bai, baina ez zientifikoa

Sars-Cov-2a ez da isolatu. Discovery Salud aldizkaritik egin genuena koronabirus berriaren isolatzea deskribatzen zuen lehen artikuluaren eskaera egitea izan zen, zeinari esker “birus berri bat aurkitu dugu” baieztatu ahalko litzatekeen. Nazioarteko hainbat erakunderi, batik bat jada diagnostiko-protokoloak eta testak sortzen ari zirenei, luzatu genien eskaera. Bik baino ez zuten erantzun: OMEk eta Hong Kongo Unibertsitateak, bere PCR diagnostiko-protokolo propioa duena. Eta biek artikulu berean kointziditu zuten. Nabarmentzekoa da bi erakunde erabat “ofizialak” direla Hong Kongo Unibertsitatea eta OME, ikusi dugun bezala, “egia ofizialak” “ofizialki” ezartzen dituena. Honenbestez, “egia ofiziala” honakoa zen: lantalde jakin batek koronabirus berria isolatu zuela eta BMJn (British Medical Journal) argitaratu zuela zegokion artikulua eta hortik aurrera sekuentziatu etab. egin zela.

Hortaz, artikulu hori aztertzeari ekin genion. Eta horretarako, harremanetan jar gintezkeen eta ikuspuntu profesional batetik, prestakuntza eta esperientziaz, azter zezaketen adituez baliatu ginen. Artikulua Stefan Lanka doktoreak berraztertu zuen. Birologoa da bera, alor horretan esperientzia zabalekoa. 93-95 urteen denbora tartean itsas-alga baten birus bat isolatu zuen lantalde bat zuzendu zuen, beraz, isolatze prozedura sobera ezagutzen zuen. Bere konklusioa: artikulu hori inondik inora ere ez zela isolamendu baten deskribapena. Inondik inora. Bide honek zabaltzen dituen xehetasunetan sakondu nahi duenari gomendioa: koronabirusaren gaia bere alderdi guztietatik jorratu duen Discovery Salud aldizkarira jotzea.

Pertheko Lantaldeak (The Perth Group) ere; HIESaren muntaiaren aurkako borroka urteetan zorroztasun eta zehaztasun handienaz HIESaren gaiaren inguruko adierazpen “ofizialak” baieztapenez baieztapen desmuntatu zituenak eta, bereziki, Giza Immunoeskasiaren Birusa isolatu izana desmuntatzen inoiz argitaratu den artikulu zabal, dokumentatu eta zorrotzena idatzi zuenak; aztertu zuen artikulua.  Valendar Turner doktoreak eta Eleni Papadopulos-Eleopulos biofisikariak berak berriz aztertu zuten OMEk eta Hong Kongo Unibertsitateak bidalitako artikulua, eta Lanka doktorearekin bat etorri ziren, dena delako hark inondik ere isolatze bat deskribatzen ez zuela egiaztatuz.

Ikerketa horrek egiten duena hitz oso xumeetan azalduta honakoa da: ikerketa bat deskribatzea, zeinaren arabera ustezko pneumonia berri horretako eritasuna zuten bi pertsonen zelula laginak hartu zituzten, kultibatu, eta kultibotik beraiek birusarena zela suposatu zuten RNA bat atera zuten. Zergatik suposatu zuten hori? Kultiboan zelula-heriotza izan zelako, eta kultibo batean zelula-heriotza jazotzen denean, inongo frogarik gabe kontsideratzen da birus bat jardunean ari dela, eta beraz, zelulak hiltzen ari dela. Honenbestez, ateratzen ari garen RNA hori hor dagoen birus horrena da.

Auskalo zeren genoma birtualak

Esan beharrik ez dago askozaz konplexuagoa dela kontua. Oso azkar uler dadin, ezaugarri horietako kultibo bat egiten denean; alde batetik, zenbait substantziaren eraginpean jartzen da, nolabait esatearren, zelulak “gosez hiltzen” dituztenak, “gosetuta” jartzen dituzte zelulak, birusa sartzen denean “jan” dezaten (hizkera metaforikoan, noski); eta, beste alde batetik, substantzia antibiotiko ezberdinak gehitzen zaizkio, egon zitezkeen balizko beste birus batzuk akabatzeko. Hortaz, zelulak zeharo intoxikatuta daude, eta beraz, ez dira inongo birusek akabatuak izaten ari, kultibo prozesua da zelulak hiltzen ari dena. Ondoren, RNA bat ateratzen dute, birus batetik erauzitakoa izanaren inongo frogarik gabe, kultibotik ateratzen dute! Eta informazio genetiko tratamendu tresna arras sofistikatu baten bidez, kultibotik erauzitako zati ezberdinak batu, baita hutsuneak betetzen ere (!), eta genoma moduko zer edo zer birtual bat muntatzen dute, auskalo zeren RNA pusken bitartez, eta birus baten genomatzat erakutsi eta aurkezten dute.

Kochen Postulatuak ere bete gabe

Hori da hain zuzen ere lantalde txinatarrak egin duena, zeinak, hau guztia gutxi balitz, bere artikulu amaieran ez dituztela Kochen Postulatuak bete hitzez hitz dion. Hau da, ez dute birusa isolatu eta ez dute demostratu birusa denik gaixotasunaren erruduna, hori baita Kochen Postulatuen muina; eta egiaztapen-esperimentu gehiago egitea gomendatzen dute. Ez ditugu Kochen Postulatuak bete. Kochen Postulatuak gaixotasun baten agente erruduna identifikatzeko baziren, eta ez badituzte bete, ba ez dute ezer demostratu. Baina hori jakiteak ez du ezertarako balio izan.

Nondik ateratzen den RNA hori? Papadopulos-Eleopulosen arabera, 80. hamarkadan deskubritu zen giza zeluletako RNAk autoedizio moduko batzuk egiten dituela, eraso toxikoen aurrean babesteko mekanismo naturala. Hain zuzen ere substantzia farmakologikoak jaso zituen RNA horretan gertatu izana, ez da harrigarria.

Hau guztia gutxi balitz, kultiboa zelula kantzerigenoekin egiten da. Alegia, erabateko zentzugabekeria dela.

Test eta gainerakoen erabateko baliozkotasun falta

Laburbilduz, ez dago lantalderen batek (honek, edo beste edozeinek) birus berri bat dagoela demostratzeko beharrezkoak diren esperimentuak egin dituenaren inolako ebidentziarik; ez eta jada milaka sekuentziazio ezberdin dituen eta Interneten zehar dabilen RNA hori birus batena dela demostratzekorik ere.

Inork kontrakoa demostratu bitartean, argi dago dena oinarrietatik birplanteatu behar dela. Birusa eduki gabe, testek ez digute balio. Horrek esan nahi du, inongo test, edozein motatakoa izanik ere (PCR, antigorputz, antigeno, serologiko, bizkor, motel, turbo… erabat berdin zait!), ez dela baliozkoa aurretik birusa ez badaukagu eta bere osagarriak ezin ezagut baditzakegu.

Kasu! Ez naiz zuzenean iruzurra ziren saldu zizkiguten testez ari. Ez naiz testek errore-marjina dutenik esaten ari. Ez. Testek inongo baliozkotasunik ez dutela esaten ari naiz, inongorik ere ez, test horiek garatzeko erabiltzen ari diren proteinak birus zehatz batenak direla demostratzen ez den bitartean.

Era berean erortzen dira diagnostikoak, edozein motatako tratamendu espezifikoak eta balizko txertoak. Horregatik ez dago GIBaren aurkako txertorik. Ez badaukagu birusik, ez daukagu birusean oinarritzen den ezer.

Beraz, goitik behera birplanteatu behar da dena, erabat. Baina ez dute egingo, jakina.

[Nire oharra: Jesúsen beraren Iruzurra egiaztatua izan da: PCRak ez du SARS-CoV-2a detektatzen, gene endogenoen sekuentziak baizik artikulua, Médicos por la Verdadek gazteleraz argitara emana hemen, eta bertsio osoa ingelesez hemen].

Nahi baduzu, Independenteak aurrera egin dezan lagundu dezakezu. Idatziz, itzuliz, janariz, irudigintzan, bideogintzan, bertsotan, diseinuan, informatikan, psikologia klinikoan, abokatutzan edo diruz ere bai. Ziberjazarpenari aurre! INDEPENDENTEA LAGUNDU >

3 erantzun “Zientzia-fikzio espektakulua” bidalketan

  1. Eskerrik asko, Haizea, lan handia hartu duzu denon eskura bertsio ez-ofizialista jarri asmoz edo, hobe esanik, bertsio ofizialista eraitsi nahiean argudio zientifikoak eskainiz. Nik, zientziari buruz ez dakit neutrala ez daitekeela izan baino, dialektikoa eta eztabaidagai behar duela izan, modu horretan egiten baitu bidean aurrera, eta kasu honetan, berriro ere, amabirjiña bezain puru eta garbiaren egia eskaintzen ari zaizkigu. Urte batzuk daramatzat bizkarrean eta asko ikusita eta, ondorioz, ikasita nago; gertatzen ari dena bidezkoa ez izateaz aparte bizitzaren aurkakoa da erabat. Berriz diot, eskerrik asko, Haizea, eskertzekoa zure ahalegina.

  2. Milesker burutzen ari zaren lanagatik Haizea. Zenbat urte igaro beharko egia ezagutzeko? Ala, esan dituzten gezurrak aitortzeko? Ezen ordaindu ez baitute ordainduko!!

  3. Argi eta garbi azaldu dezu birus fake mundiala den iruzur hau.
    Lokatzezko oinak dituen koronatimoa, beldurrezko kanpaina erraldoiak bakarrik mantendu dezakeena.
    Noiz arte?

Utzi iruzkina

Azken artikuluak