2021eko azaroa.

Munich-eko taberna baten sarrera, 2021eko azaroan. Sartzeko jada ez du balio froga negatiborik. Soilik txertatu direnak, edo gaixotasuna pasa dutenek dute baimena / Ala

Multikrisia

Besteen txertaketa-egoera orain fokoa

Urte eta erdi luze jo du jada krisialdi sanitarioak. Eta gero eta argiago dago hasieratik izan dela “multikrisia”. Gizartean asko aldatu dira gaixotasunarekiko eta heriotzarekiko balioak.