AGENDA TXIKITZAILEA

Alegazio herritarra Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien Lurralde Planaren (LPS) aurka

Alegazioak aurkezteko epea uztailaren 24an amaituko da. Herri-alegazio hauek izenpetzeko eta gure inguruan ahalik eta gehien zabaltzeko eskatzen da.

0

Mikel Alvarez Forcada

Azpiegitura handien aurkako ekintzailea. Donostia

Informazio honen bidez, Eusko Jaurlaritzak jendaurrean jarri duen eta egunotan alegazioak egiteko epean dagoen Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialaren (LPS) onarpena ezestea eskatzeko ALEGAZIO HERRITAR bat zabaltzen da, hain zuzen ere Plan horrek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eskala handiko dozenaka zentral eoliko eta eguzki-poligono fotovoltaiko ezartzea aurrikusten duela eta.

Alegazio-orria hemen dago eskuragarri:

Orrialde bateko alegazio-idatzi honetan “Lurraldearen defentsan, Euskal Herria bizirik!” ekimenaren proposamen bati erantzunez hainbat lagunek egindako ekarpenak laburbildu dira.

Hortaz, herri-alegazio hauek izenpetzeko eta gure inguruan ahalik eta gehien zabaltzeko eskatzen da.

Alegazioak egiteko EPEA UZTAILAREN 24AN amaituko da. Jaurlaritzaren “ZUZENEAN” zerbitzuaren bulegoetan erregistratu daitezke, edota korreo zertifikatu baten bidez bidali Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren helbidera (Donostia-San Sebastian kalea, 1. 01010-GASTEIZ).

Bestalde, badira alegazio dokumentu zabalagoak prestatzen ari diren jendeak eta taldeak, gaia ikuspegi lokaletik nahiz orokorretik jorratuz.

Auzi honen inguruan informazioa trukatu edota proposamenik egin nahi baduzue, harremanetan jarri:

Emaila: komunikazioaehbizirik@gmail.com 

Tlfno bat: 695715510

Herri-alegazio honen edukia:

Dokumentuak honako ALEGAZIO hauek egiten dizkio Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialari (EEBB LPS), non Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eskala handiko dozenaka zentral eoliko eta eguzki-poligono fotovoltaiko ezartzea aurreikusten den:

1. Euskal Autonomia Erkidegoa lurralde oso urbanizatua da eta metropolizazio- eta kolmatazio-prozesu gero eta handiagoaren mende dago. Testuinguru horretan, EEBB LPSan aurreikusitako zentral eoliko eta eguzki-instalazio handien garapenak hainbat ingurumen-adierazlek okerrera egitea ekarriko luke, lurzoruaren artifizializazioak bereziki. Planaren Ingurumen Azterlan Estrategikoak berak onartzen duenez, “ingurumen-eraldaketa (eragin) nabarmena gertatuko da”“lurzoru natural/landatarreko azalera garrantzitsuak okupatzearen ondoriozko inpaktu negatiboaren garrantzia dela eta”. Onartezina da ustezko “trantsizio energetikoaren” izenean baliabiderik baliotsuena, urriena eta berriztaezina sakrifikatu nahi izatea: lurraldea.

2. EEBB LPSa bateraezina da landa-eremuaren eta elikadura-subiranotasunaren defentsarekin. Plana garatzeak eragingo lukeen laborantza-lurren galera garrantzi bereziko gaia da, landazabaleko nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuetan ehunka hektarea hartzen dituzten energia fotovoltaikoko instalazioen aurrikuspenei dagokienez nabarmenki. Honi buruz, azpimarragarria da Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroen arabera lur-eremu horiei begirako irizpide orokorra “lurzoruen gaitasun agrologikoa mantentzea” eta “nekazaritza-ekosistemak eta -paisaiak babestea bermatzen duten jarduerak sustatzea” izan behar dela, eta gaur egun Euskadin kontsumitzen diren elikagaien % 4 baino gutxiago ekoizten direla gure erkidegoan. Aurrekoarekin batera, EEBB LPSaren garapenak udalerri eta landa-inguruneak despopulatzea eta pobretzea eragingo luke, makro-proiektu horiek ezartzeko euskarri fisiko hutsa izango bait lirateke. Landa herriguneen eta sakabanatutako etxaldeen ingurumenaren balio naturala da haien biltzailerik onena, eta, beraz, horren zaintza eta kontserbazioa komunitate horien biziraupenerako faktore bat da.

3. EEBB LPSa bateraezina da naturguneak eta basa-espezieak babesteko araudiekin. Bereziki, Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeari buruzko azaroaren 25eko 9/2021 Legearekin eta hegazti nekrofagoak kudeatzeko planekin nahiz biodibertsitatea eta korridore ekologikoak babesteari buruzko foru-aginduekin. LPSaren Ingurumen Azterlan Estrategikoak berak “larritzat” jotzen du aurreikusitako instalazio eolikoek “basa-faunaren hilkortasun zuzenagatik” eragingo luketen inpaktua (hegazti harrapariak eta saguzarrak) , eta “ingurumen eraldaketa (intzidentzia) nabarmena” gertatuko dela ohartarazten du korridore ekologikoen, floraren eta paisaiaren gaineko inpaktuaren ondorioz. Praktikan, soilik Natura 2000 Sarean integratutako Naturgune Babestuak eta herrigune bakoitzaren inguruan 500 metroko erradioko baretze-eremu txiki bat hartzen ditu EEBB LPSak zentral eolikoen eta eskala handiko eguzki-instalazioen ezarpenetik salbuetsitako “bazterketa-eremu” gisa. Beste edozein tokitan instalazioak jartzeko aukera ematen duenezsarbideen eta argi-indarraren ebakuazio-lineen inpaktua ebaluatzen ez duenez, eta horrez gain gaur egun plangintzatik kanpo izapidetzen ari diren proiektuek aurrera egiten jarrai dezaten ahalbidetzen duenez, EEBB LPSak lurraldearen antolamenduak bete behar duen eginkizun zuzentzaileari uko egiten dio eta gure mendi eta haranen bizitza-, kultura- eta paisaia-zentzua galtzea ekarriko luke.

4. Energiaren kontsumoa murriztea — EEBB LPSaren aurrikuspenetan agertzen ez den gauza— eta tokiko autokontsumorako energia berriztagarrien sorkuntza banatuan eta deszentralizatuan oinarritutako estrategia alternatiboak garatzea, askoz ere neurri eraginkorragoak eta zentzuzkoagoak izango lirateke bizi garen lurraldearen mugetara egokituriko eredu baten oinarriak jartzeko orduan. Energia aurreztea jarduera-ildo ukaezina da Euskadin, eta energia berriztagarrien hedapena eskala lokaleko ekintzetara bideratutako eredu baten bidez egin behar da, hau da, EEBB LPSan lehenesten diren eskala handiko instalazio eoliko eta fotovoltaikoen ezarpenaren guztiz kontrako eredu baten bidez. Bestela, zenbait enpresa energetiko handiren eta inbertsio-talderen mesederako estatu espainiarrean nagusitu den eredu jasanezina —sozialki, ekonomikoki eta ekologikoki jasanezina dena— errepikatzera darama honek.

5. Prozedurari dagokionez, EEBB LPSaren jendaurreko informazioaren izapidea maiatzaren 28ko udal- eta foru-hauteskundeen kanpainarekin batera egin da, parte-hartze publikoari eta eragindako udalen eta diputazioen eskuhartzeko aukerari kalte eginez. Horri gehitu behar zaio Planaren onarpenak tokiko erakundeak derrigortu egingo lituzkeela udal-plangintzan zentral eoliko eta instalazio fotovoltaiko handiak ezartzeko lurren erreserbak egitera, baita ondorio kaltegarriak jasango dituztela iritzi dutenean ere. Hori udal-autonomiaren aurkako eraso bat da. Bestalde, EEBB LPSak bere nagusitasuna ezarri nahi du eskualdekako Zatikako Lurralde Planen gainetik, hauek de facto ezerezean utzita. Eta hori dena gutxi baliz, LPSak xedatzen du Eusko Jaurlaritzak “Interes Publiko Goreneko Proiektutzat” jotzen dituen zentral eolikoen eta poligono fotovoltaikoen egitasmoak zuzenean ezartzeko eremu berriak premiazko prozedura erabiliz onartu ahal izango dituela, hots, “Tapia Legea” izenarekin ezaguna den Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021 Legeaz baliatuz. Lege hori indargabetzea eskatu dute, ordea, erakunde sozial askok, izaera antidemokratiko nabarmena duelako.

Hori denagatik, alegazioak EEBB LPSaren onarpena ezesteko eskatzen dubai eta oposizio garrantzitsua eragin arren gaur egun izapidetzen ari diren zentral eolikoen eta instalazio fotovoltaiko handien proiektuak geldiarazteko ere.

BERAZ, ATXIKITAKO ARTXIBOAN DUZUEN ALEGAZIO-ORRIA EUSKO JAURLARITZARI BIDALTZEN ANIMATUKO ZARETELAKOAN, AGUR ETA ESKERRIK ASKO.

Nahi baduzu, Independenteak aurrera egin dezan lagundu dezakezu. Idatziz, itzuliz, janariz, irudigintzan, bideogintzan, bertsotan, diseinuan, informatikan, psikologia klinikoan, abokatutzan edo diruz ere bai. Ziberjazarpenari aurre! INDEPENDENTEA LAGUNDU >

Honen harira

Utzi iruzkina

Azken artikuluak